Hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp bao gồm các thiết bị gì?

Hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp đã được ứng dụng ở Việt Nam một vài năm gần đây. Việc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp vào việc trồng cây hoa quả, thủy canh, cây công nghiệp, trồng rau củ ngoài trời hoặc trong nhà kính, trồng hoa cảnh, nho để làm rượu vang… đem lại rất nhiều lợi ích cho người Nông dân. Vậy, hệ thống tưới nước nhỏ giọt bù áp bao gồm các thiết bị gì?
Để lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp đạt kết quả tốt, phát huy tốt tính năng hiệu quả của hệ thống, thì bà con nông dân và các doanh nghiệp cần phải nắm bắt được hệ thống nhỏ giọt bù áp gồm những thiết bị gì.

I - Thiết bị Đầu nguồn tưới – Vận chuyển nước tới vỏ nước nhỏ giọt

Thiết bị này có chức năng vận chuyển nước đến vòi tưới nhỏ giọt theo một lưu lượng,độ tinh khiết, áp suất và nồng độ các chất dinh dưỡng cần thiết.
Tại đầu nguồn tưới, tùy theo những khảo sát và nghiên cứu mà người nông dân có thể đưa ra lựa chọn khác nhau về hệ thống bơm nước, hệ thống lọc và hệ thống cấp phân bón.
1.      Hệ thống bơm nước với áp suất tự nhiên:
·         Máy bơm nước chạy dầu diesel hay xăng
·         Máy bơm nước chạy điện – bơm ngang, bơm dọc hay bơm chìm trong nước.
2.      Hệ thống lọc nước: là một hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tưới của cả hệ thống tưới nước nhỏ giọt bù áp.
·         Lọc hướng tâm
·         Lọc cát
·         Lọc ống
·         Lọc tự làm sạch
3.      Hệ thống cấp phân bón:
·         Thiết bị cung cấp phân bón
·         Bơm phân bón
·         Hoặc máy rải phân bón truyền thống

II - Hệ thống ống chính, ống cấp hai và ống cấp ba (nếu cần)

Với hệ thống này có chức năng là dẫn nước cùng phân bón. Việc dùng ống chính hay ống cấp hai, hay cả hai loại thì tùy thuộc vào địa hình đất của khu vườn, việc có phải chôn ống hay không, loại nền đất… Chất liệu ống thường dùng là PVC hay PE còn tùy.

III - Các nhánh tưới – chia nhỏ lượng nước tưới của hệ thống

Các nhánh tưới nước là các đường ống sẽ được gắn các đầu tưới nhỏ giọt thích hợp với những đầu bơm phân bón, tương ứng để tưới theo một lưu lượng đã được ấn định.

IV - Các đầu tưới nhỏ giọt

Hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp hiện trên thị trường có 2 loại đầu tưới nhỏ giọt.
1.      Loại đầu tưới nhỏ giọt được gắn liền với ống tưới ngay trong quá trình sản xuất.
·         Đầu nhỏ giọt không bù áp.
·         Đầu nhỏ giọt bù áp
2.      Loại đầu tưới nằm bên ngoài ống dẫn.

Nhận xét